top of page

 Офис Мениджър
Описание на длъжността

Описание на длъжността и основни задължения:

- Посрещане, насочване и комуникация с пациенти;
- Спомагане за безпрепятствената комуникация в екипа;
- Своевременно и пълно попълване на медицинската документация по указания и назначение от лекаря, подготовка на медицинските досиета на пациентите;
- Приемане, обработване и систематизиране на информация и документи;
- Регистриране и координиране на входяща и изходяща телефонна и email комуникация;
- Водене на онлайн комуникация с пациенти;
- Работа със специализиран софтуер за управление на практиката и работа с НЗОК;
- Организационни задачи, свързани с работата в клиниката;
- Подпомагане работата на управителя в различните аспекти от дейността на клиниката;
- Касови операции.

Изисквания към служителя :

- Отлични комуникативни умения;
- Мотивация и желание за работа в екип;
- Диплома за средно образование;
- Опитът като дентален асистент или дентален рецепционист е предимство;
- Добра компютърна грамотност;
- Владеенето на английски или гръцки език ще се смята за предимство.

Ние Ви предлагаме:

- Работа в престижна дентална клиника;
- Трудов договор, осигуровки и коректно заплащане;
- Работно време от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 с един час почивка;
- Отлични условия за работа;
- Добро заплащане – 1000 лева Бруто.

Първоначалния подбор на кандидатите ще бъде на базата на:

  1. Автобиография – написана на ръка и изпратена на имейл iva.a.kapitanova@gmail.com;

  2. Решена задача на Excel и изпратена заедно с автобиографията на имейл iva.a.kapitanova@gmail.com.

  3. Попълнен Емоционален ТЕСТ

bottom of page