top of page

Пълно Лечение на деца от 10г 6м до 13г 11м 

Metal-braces-1026x500.jpg

Пълното лечение включва :

 1. Първоначален преглед;​​

 2. Анализ на гипсови модели, телерентгенография и ортопантомография;

 3. Изготвяне на план за лечение;

 4. Поставяне на брекети в горна и долна челюст;

 5. Смяна на дъги по време на лечението;

 6. Ежемесечен контролен преглед;

 7. Сваляне на брекети в горна и долна челюст;

 8. Изработка и поставяне на ретайнер - по един на челюст;

Цената е на пълното лечение, в което са включени горните 9 точки е 4000 лв.

Ако лечението налага допълнителни апарати за въздействие върху челюстите, те се доплащат както следва:

 1. Апарат за разширение на горна челюст (RPE) +375лв;

 2. Апарат за въздействие върху развитието на челюстите (HEADGEAR) +375лв;

 3. Апарат за въздействие върху развитието на челюстите (FACEMASK) +375лв;

 4. Функционален апарат за въздействие върху развитието на челюстите +375лв;

 5. Миниимплант +625лв;

 6. Изтегляне на задържан кучешки зъб в челюстта +625лв;

При плащане на цялата сума в началото при подписване на документите, цената е с 20% по ниска.

bottom of page